Palvelut

Lue uutuuksista ensimmäisten joukossa!

Ota yhteyttä

puh. 040 8715 322 (teksti- ja vastaajaviestit)

s-posti: info@mielihohde.fi


Tietoa kuluttajansuojasta:
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. 
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan